Sähköauton latauspiste taloyhtiöön

Sähköauton latauspiste taloyhtiössä

Sähkö-Jaape tarjoaa kattavia ratkaisuja sähkö- ja hybridiautojen lataamiseen
taloyhtiöissä. Tutustu alla vaihtoehtoihin ja oppaaseen, joka tarjoaa tietoa
päätöksenteon tueksi.

Lainsäädännölliset velvoitteet

Sähköautojen latausvalmiutta koskeva lainsäädäntö velvoittaa taloyhtiöt,
joilla on vähintään viisi pysäköintipaikkaa, asentamaan latausvalmiuden
autopaikoille. Velvoite koskee laajempia korjaushankkeita tai sähköjärjestelmän muutoksia.

Toteutustavat taloyhtiössä
Taloyhtiössä latauspisteet voi toteuttaa kolmella tavalla:

1. Taloyhtiön hankkeena
2. Yksittäisen osakkaan muutostyönä
3. Osakasvähemmistön hankkeena

Sähkö-Jaapen ratkaisut:

Kattavat ratkaisut:

Tarjoamme ratkaisuja yhdestä latauspisteestä kaikkien autopaikkojen
sähköistämiseen.

Kohteen kartoitus:

Asiantuntijamme selvittävät kiinteistön valmiuden ja tekevät
ehdotuksen sopivasta ratkaisusta.

Sähköturvallisuus:

Toimitamme latausratkaisut, jotka täyttävät kansalliset
sähköturvallisuusvaatimukset.

Asennus ja ylläpito:

Huolehdimme asennuksesta, käyttöönotosta sekä ylläpidosta
turvallisesti.

Latauslaitteen hankinta

Tarvearviointi:

Ota yhteyttä ja kartoitetaan taloyhtiön tarpeet.

Kiinteistön valmius:

Selvitetään kiinteistön valmius sähköauton latauspisteiden
asentamiseen.

Tilauksen teko:

Taloyhtiö tekee tilauksen kartoituksen pohjalta.

Asennus ja käyttöönotto:

Latauspisteiden asennus ja käyttöönotto hoidetaan turvallisesti ja
vaatimusten mukaisesti.

Älykäs lataus ilman isoja investointeja

1. Älykkäät latauspisteet: Laskuttavat käytön mukaan suoraan asiakasta.
Kuormanhallinta varmistaa tasapuolisen jakautumisen.

2. ARA:n avustus: ARA myöntää avustusta sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin, ja Sähkö-Jaape auttaa täyttämään edellytykset.

Älykäs lataus on helppoa ja edullista – ottaa yhteyttä Sähkö-Jaapeen ja varmista taloyhtiöllesi tehokas sähköautojen latausinfrastruktuuri.